Uniikkius ja räätälöitävyys nostavat kannattavuutta ja mahdollisuuksia tavoittaa laajempi asiakaspotentiaali. 

Tuotepaketoinnilla kauppiaalla on mahdollisuus suunnitella myytävä kokonaisuus juuri sellaiseksi kuin haluaa. Tuotepaketoinnissa lähdetään siitä, että kauppias tietää, mitä asiakas haluaa ja tarvitsee. Tuotepaketti on yleensä ennalta määrätty yhdistelmä pakollisia tuotteita.

Massaräätälöinnissä, jota tuoteoptiot edustavat, sen sijaan pyritään tarjoamaan asiakkaalle mahdollisuus muodostaa omanlainen kokonaisuus ja yhdistelmä ennalta määrätystä joukosta tuotteita. Tällä voidaan saavuttaa tuotepakettaja parempi kannattavuus laajemman potentiaalisen asiakaskunnan kautta.

Mahdollisimman pieni määrä vaiheistusta ja reaalisaatavuus helpottavat asiakkaan päätöksentekoa

Johkussa optioiden myynti on optimoitu asiakkaan päätöksenteon polulla samaan näkymään varsinaisen päätuotteen valinnan ja saatavuuden kanssa. Optioilla  ja niiden reaalisaatavuudella on iso vaikutus vertailussa. Lisäksi tällä toimintamallilla päästään korkeampaan lopulliseen konversioon kaupaksi, sillä vaiheistuksesta aiheutuva eroosio jää vähäisemmäksi.

Piilotetut optiot

Piilotettu optio on päätuotteeseen automaattisesti kiinnittyvä asiakkaalta piilossa oleva tuote. Piilotetuilla optioilla hallitaan monesti päätuotteen toteutukseen liittyviä tehtäviä tai päätuotteeseen kiinteästi kuuluvia tuotteita, joita ei haluta kommunikoida asiakkaille. 

Pakolliset optiot

Pakollinen optio on päätuotteeseen automaattisesti kiinnittyvä asiakkaalle näkyvä optiotuote. Pakollisilla optioilla monesti tehdään läpinäkyväksi päätuotteeseen liittyvää paketointia. Esim. hotellimajoitukseen saattaa monesti liittyä kiinteästi aamiainen, joka halutaan kommunikoida asiakkaalle.

Valinnaiset optiot

Valinnaiset optiot ovat päätuotteeseen asiakkaan ehdollisesti valittavissa olevia lisäpalveluja ja tuotteita. Valinnaiset optiot ovat keino kasvattaa dynaamisesti asiakaskohtaista ansaintaa.

Optiot perustuvat reaalisaatavuuteen

Johkussa optioidenkin myynti perustuu reaalisaatavuuteen. Tällä varmistetaan se, että asiakas pystyy aina aidosti ostamaan eikä pettymyksiä synny. Lisäksi tämä vapauttaa kauppiaalta merkittävän määrän aikaa muuhun tekemiseen, joka nostaa yrityksen kannattavuutta erityisesti pitkällä aikajänteellä.

Optioiden aikataulutus

Optiot voidaan aikatauluttaa suhteessa päätuotteeseen. Aikataulu voi olla sama tai jossain suhteessä päätuoteen alkamis- ja päättymisaikoihin. Optiolle voidaan määrittää tarkka alkaminen ja päättyminen. Lisäksi, option varauksen voidaan laittaa toistumaan päätuotteen varauksen aikana.

Tuotepaketteja myös sisältäen eri alv-kantoja

Tuoteoptioilla voidaan luoda tuotepaketteja kauppiaan omista tuotteista. Paketit perustuvat sekä päätuotteen että siihen kytkettyjen optioiden yhteissaatavuuteen asiakkaan valitsemalla hetkellä ja osallistujamäärällä. Paketissa voi olla useamman eri arvonlisäverokannan tuotteita, sillä Johku osaa laskea kaiken perustuen kunhunkin tuotteeseen määritellyt verokannan mukaisesti.

Tuotteelle myös muiden kauppiaiden tuotteet

Muiden kauppaan kiinnitettyjen Johku-kauppiaiden tuotteita voidaan linkittää tuotteeseen yksittäisinä tuotteina tai tuoteryhminä erikseen lisättäväksi ostoskoriin.

Tulossa olevia ominaisuuksia

Johku kehittyy kokoajan kauppiaiden ideoiden kautta. Uudet kehityksessä olevat ominaisuudet löydät Johku Ekosysteemistä. Voit myös halutessasi ilmoittaa omia ideoitasi idearekisteriimme, josta ne kulkeutuvat mahdollisuuksien evaluoinnin kautta kehitykseen. 
Johku Ideas   Johku Roadmap   Johku Development  

The Future of Entrepreneurship

Johku on täysin uudenlainen työkalu, aina mukanasi kulkeva järjestelmä, jonka avulla voit myydä palveluja ja tuotteita sekä seurata liiketoimintasi kehitystä.

Ilkka Lariola, CECO

Ilkka Lariola, CECO

Johku Ekosysteemi ja uudet asiakkaat
Sami Hänninen, CEO

Sami Hänninen, CEO

Konseptisuunnittelu ja -kehitys
Minna Mikkola

Minna Mikkola

Viestintä, kauppiastuki