Tietosuoja

Johkun tietosuojaperiaatteet

Johku on uuden ajan digitaaliseen kaupankäyntiin luotu Internet-teknologia, jonka avulla yritys, yhteisö tai muu y-tunnuksen omaava taho (jäljempänä "kauppias") myy tuotteitaan ja palvelujaan ja vastaavasti yksityinen asiakas, yritys tai yhteisö (jäljempänä "käyttäjä") ostavat kauppiaan myymiä tuotteita ja palveluja. Johkua kehittää ja ylläpitää Aptual Commerce Oy (Y:2735384-2, jäljempänä "Johku" tai "me").

Tässä dokumentissa kerrotaan laajemmin niistä periaatteista ja rekisteröidyn käyttäjän sekä kauppiaan oikeuksista, joita Johku noudattaa henkilötietojen käsittelyssä. EU:n uusi tietosuoja-asetus on yksi merkittävimmistä tietosuojaan liittyvistä kansainvälisistä lakimuutoksista, jonka tarkoituksena on lisätä yksilön näkökulmasta henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja hallittavuutta. Pyrimme kehitystyössämme kaikilta osin noudattamaan asetuksessa annettuja määräyksiä sekä ponnistamaan niistä vieläkin korkeammalle.

Käyttämällä Johku-pohjaista kauppaa ja ostamalla kauppiailta käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojaperiaatteen ehdot itseään koskeviksi. Vastaavasti käyttämällä Johkua tuotteiden ja palvelujen myyntiin kauppias hyväksyy tietosuojaperiaatteen ehdot itseään koskeviksi.

Johku tietosuojadokumentaatiota on viimeksi muokattu 18.10.2022

Henkilötietojen käsittely Johkussa

Henkilötietojen käsittely Johkussa

Yhteydenotot

1 Kauppiaat ja muut Johkusta kiinnostuneet tahot

1.1 Tietojen kerääminen, rekisterien syntyminen ja rekisterinpitäjä

1.2 Mitä tietoja käsittelemme, miksi ja kuinka kauan

1.3 Tietojen käsittelyn erityistilanteet

1.3.1 Google Kalenteri ja Johku

1.4 Tietojen säilytysaika

1.5 Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

1.6 Turvallisuus, suojaaminen ja riskit

1.7 Rekisteröidyn oikeudet

2 Kaikki käyttäjät, jotka ostavat Johku-kaupasta

2.1 Tietojen kerääminen, rekisterien syntyminen ja rekisterinpitäjät

2.2 Mitä tietoja käsittelemme, miksi ja kuinka kauan

2.2.1 Oma Johku -palvelu tekee läpinäkyväksi henkilötietojen käsittelyn

2.2.2 Toimimme käyttäjän ehdoilla

2.3 Tietojen säilytysaika

2.4 Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

2.5 Turvallisuus, suojaaminen ja riskit

2.6 Rekisteröidyn oikeudet

3 Alihankkijat ja yhteistyökumppanit (henkilötietojen käsittely)

Amazon Web Service, Inc.

Google Inc.

LINK Mobility Poland Sp. z o.o. (SMSAPI)

Functional Software Inc. (Sentry)

Freshworks Inc.

PipeDrive OÜ

UAB Omnisend

Mighty Software, Inc.

Yhteydenotot

Tietosuojaperiaatteisiimme, rekistereihin ja tai henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä:

Sami Hänninen
sami@johku.com
Puh. 358 40 721 7717

Aptual Commerce Oy / Johku (Y:2735384-2)
Niittymäentie 13, 46110 TUOHIKOTTI
puh. 358 40 721 7717
tuki@johku.com

1 Kauppiaat ja muut Johkusta kiinnostuneet tahot

1.1 Tietojen kerääminen, rekisterien syntyminen ja rekisterinpitäjä

Asioitaessa Johkun kanssa kauppiaana tai muuna Johku-teknologiasta kiinnostuneena tahona, Johku kerää verkkosivustoiltaan anonyymiä seurantadataa verkkopalvelujensa käytöstä omaan analytiikkarekisteriin. Mikäli em. taho tilaa, rekisteröityy tai muilla tavoin kontaktoi Johkua, tallennetaan käyttäjästä tiedot markkinointi-, kauppias-, asiakas- ja/tai asiakastukirekistereihin. Prosesseissa samalla kysytään yksiselitteinen lupa sähköiseen markkinointiin. Kaikissa edellä mainitussa tilanteissa rekisterinpitäjänä on Aptual Commerce Oy ("Johku").

1.2 Mitä tietoja käsittelemme, miksi ja kuinka kauan

Lähtökohtaisesti pyrimme minimoimaan käsiteltävän tiedon määrää kaikissa prosesseissamme. Keräämme vain tietoja, jotka ovat oleellisia onnistuneen asiakaspalveluprosessin muodostamiseksi, analysoimiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakas-/sopimussuhteen hoitamiseksi.

Kauppiaita ja muita Johkusta kiinnostuneita tahoja koskevissa prosesseissa keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, y-tunnus, laskutusosoite ja muita meille annettuja tai Johkun käytössä syntyviä tietoja. Keräämme myös erikseen tietoa palveluidemme käytöstä parantaaksemme käyttäjäkokemusta ja analysoidaksemme palvelujemme käyttöä evästeitä ja muuta teknistä tietoa hyödyntäen. Vieraillessaan palveluissamme tallennamme esimerkiksi seuraavat tiedot: IP-osoite, selaintyyppi, tietokoneen tai muun laitteen tyyppi, käyttäjän vierailujen aika ja päivämäärä, verkkosivustolla vietetty aika, sivusto jolta palveluun saavuttiin tai muita vastaavia teknisiä tietoja. Lisäksi tallennamme Johkun erilaisiin käyttötilanteisiin liittyvää tietoa. Voit asettaa verkkoselaimesi torjumaan evästeet. Mikäli päätät kieltää evästeiden käytön, jotkut palvelujemme osat eivät ehkä toimi kunnolla. Voimme käyttää viestinnässämme myös edistyksellisempiä sähköisen markkinoinnin muotoja, joissa kohdennamme viestejämme tarkemmin. Emme kuitenkaan tee tätä ilman asianmukaista, yksiselitteistä ja osoitettavissa olevaa suostumusta.

Keräämme ja käsittelemme edellä mainittuja tietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Kauppiaan henkilötietojen hallinnointi (Johku-käyttäjät)
 • Johku-palvelun ylläpito
 • Johku-palveluun liittyvä viestintä ja asiakassuhteen hoitaminen
 • Johku-palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
 • Kauppiaskohtainen Johku-palvelun personointi
 • Johkun käyttöä koskeva analysointi ja tilastointi
 • Asiakkuuksien kehittäminen, analysointi, ryhmittely ja tilastointi
 • Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

Kauppiaaseen liittyvien tietojen käsittelyn perusteena on aina sopimus, joka yksiselitteisesti syntyy tämän tilatessa Johku-palvelun. Soveltuvin osin käsittelyn perusteena on myös suostumus edellä mainittujen käyttötarkoitusten mahdollistamiseksi.

Muiden Johkusta kiinnostuneiden henkilöiden osalta tietojen käsittelyn perusteena on suostumus, joka yksi selitteisesti syntyy esimerkiksi Johku-ekosysteemiin liittymisen,  uutiskirjeen tai tiedotteiden tilauksen myötä.

Rekisteröityjä koskevia henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään sähköisin keinoin tämän asioidessa Johkun kanssa. Annettuja tietoja voidaan yhdistää julkisista lähteistä löytyviin tietoihin kuten esim. kaupparekisteritiedot tai julkisiksi asetetut SOME-tilit.

1.3 Tietojen käsittelyn erityistilanteet

1.3.1 Google Kalenteri ja Johku

Käyttäjä voi halutessaan käyttää Google Kalenteria Johkussa olevien varaustietojen tarkasteluun ja varattavien tuotteiden saatavuuden rajoittamiseen.

Käyttäjän myöntäessä Johkulle pääsyn kalenteriinsa, Google Kalenteri sallii seuraavaa:

 • Johku voi luoda kalentereita valituille tuotteille ja/tai resursseille.
 • Johku voi luoda, päivittää ja tuhota tapahtumia Johkun Google Kalenteriin tuotteista ja/tai resursseista luomissa kalentereissa.
 • Johku voi hakea listan käyttäjän Google Kalentereista ja luoda tämän perusteella valintalistan salliakseen tai estääkseen saatavuutta resursseissa.
 • Johku voi lukea varattu-ajankohtia käyttäjän valitsemista kalentereista estääkseen tai salliakseen resurssien saatavuutta.

Johku käyttää Google Kalentereiden tietojen päivittämiseen Johkun asetuksiin tallennettua avainta (access token), joka on luotu Google Kalenterin liittämisen yhteydessä.

Käyttäjän salliessa Johkun käyttää Google Kalentereitaan, on käyttäjällä mahdollisuus kytkeä päälle varausten synkronointi Google Kalenteriin. Tämä toiminnallisuus automaattisesti luo, päivittää ja tuhoaa tapahtumia tuotetta/resurssia vastaavassa Google kalenterissa sisältäen kaikki tilauksen tiedot.

Johku ei lataa tai tallenna käyttäjän olemassa olevissa Google kalentereissa ja niiden tapahtumissa olevaa tietoa. Johku käyttää ja tallentaa vain käyttäjän valitsemien kalentereiden nimet tietokantaansa. Kalentereiden nimet näytetään vain autentikoiduille käyttäjille, joilla on pääsy tuotteiden ja resurssien hallintaan.

1.4 Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kun rekisteröidyllä ja Johkulla on voimassa oleva sopimus ja/tai suostumus. Johku tiedottaa kaikkia rekisteröityjä tasaisin väliajoin ja tarjoaa aktiivisesti mahdollisuutta poistaa tietonsa rekisteristä.

Tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen sopimuksessa olevien ehtojen täyttämiseksi tai voimassa olevan lainsäädännön asettamien velvollisuuksien, kuten esim. kirjanpitoa koskevien vastuiden (6  vuotta tilikauden päättymisestä), toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

1.5 Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Johkun rekistereihinsä keräämät tiedot ovat yksinomaan Johkun käytössä.

Tietoja voidaan luovuttaa käyttäjän suostumuksella yhteistyökumppaneillemme tai muille kauppiaille (esim. myyntikanavan jukaiseminen muille Johku-kauppiaille) Lähtökohtaisesti tietojen luovuttaminen voi tapahtua vain tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa Johkun tietosuojaperiaatteiden kanssa.

Tietoja voidaan myös luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Johku myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille ja/tai alihankkijoille (liite: Alihankkijat ja yhteistyökumppanit ), jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Johku ylläpitää listaa yhteistyökumppaneistaan ja alihankkijoistaan (liite: Alihankkijat ja yhteistyökumppanit ), josta käy ilmi myös kyseisen toimijan sijainti ja siirrossa käytettävät tietosuojaan liittyvät periaatteet.

1.6 Turvallisuus, suojaaminen ja riskit

Täydellisiin tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjän henkilökunta. Kaikilla henkilökunnan jäsenillä on voimassa oleva salassapitosopimus.

Johku sijaitsee yksinomaan Aptual Commerce Oy:n hallinnassa olevassa palvelinympäristössä, joka on eristetty muista palvelimista. Palvelinympäristö on suojattu palomuurilla ja etähallintaan pääsy on tarkasti rajattu tietyille henkilöille, suojatun yhteyden päähän. Samassa palvelinympäristössä ei ole muita palveluja. Palvelinympäristö on erittäin luotettavassa ja korkeasti suojatussa Amazon EC2 pilvessä (https://aws.amazon.com/ec2/), joka fyysisesti sijaitsee Ruotsissa EU-alueella.

Palvelinympäristössä käytetään tuoreita, tietoturvallisia ohjelmistoversioita. Kaikki selainliikenne kulkee salatulla HTTPS-yhteydellä (Johku.comin SSL-rating on A , https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=johku.com&latest)

Kaikki tiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Tapauksissa, jossa Johku käyttää rekisteriensä käsittelyssä kumppaneita tai alihankkijoita (liite: Alihankkijat ja yhteistyökumppanit ), Johku kiinnittää erityistä huomiota palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöihin ja tekniseen toteutustapaan. Tämän lisäksi kumppaneiden ja alihankkijoiden tulee olla GDPR:n vaatimusten mukaisia. Johkulla on voimassa olevat sopimukset kaikkien käyttämiensä tietojen käsittelijöiden kanssa.

1.7 Rekisteröidyn oikeudet

Johkun ylläpitokäyttäjä voi tarkastaa itsestään tallennetut tiedot ja tehdä tarvittaessa niihin oikaisuja suoraan Johkun asetuksissa. Muiden rekisterien osalta kauppias voi milloin tahansa laittaa tietopyynnön itseään koskevista tiedoista tämän osion pääsivulta löytyvälle yhteyshenkilölle ja tarkastaa, vaatia oikaisua sekä muutoinkin käyttää tietosuojalainsäädännön antamia oikeuksiaan.

Lisäksi jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu rekisterinpitäjästä valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Johku ei missään tilanteessa käytä profilointia ja siihen perustuvaa automaattista päätöksentekoa.

Tietopyynnöt ja muutokset rekistereihin ovat maksuttomia.

2 Kaikki käyttäjät, jotka ostavat Johku-kaupasta

2.1 Tietojen kerääminen, rekisterien syntyminen ja rekisterinpitäjät

Käyttäjän tilatessa Johku-pohjaisesta kaupasta tuotteita tai palveluja Johku kerää anonyymiä seurantadataa ostoprosessista. Tilausprosessissa syötetyt henkilötiedot tallennetaan Oma Johku -rekisteriin sekä kauppiaan rajattuun asiakasrekisteriin. Kyseisessä prosessissa Aptual Commerce Oy toimii Oma Johku -rekisterin rekisterinpitäjänä sekä Kauppiaan asiakasrekisterin osalta tietojen käsittelijänä. Kauppias puolestaan toimii oman asiakasrekisterinsä rekisterinpitäjänä.

Kauppias voi halutessaan kerätä ostoprosessista laajempaa seurantadataa sekä käyttää omaa asiakasrekisteriään kolmansissa järjestelmissä ottamalla käyttöön Johkuun kytkettäviä kolmansien palveluja ja/tai sovelluksia tai siirtämällä tietoja raakadatana Johkun ulkopuolelle. Periaatteista, joita kauppias tietojen käytössä noudattaa, tulee olla selkeästi kerrottu kauppiaan omassa tietosuojaselosteessa.

2.2 Mitä tietoja käsittelemme, miksi ja kuinka kauan

Lähtökohtaisesti pyrimme minimoimaan käsiteltävän tiedon määrää kaikissa Johkun prosesseissa. Keräämme vain tietoja, jotka ovat oleellisia onnistuneen kaupankäyntiprosessin muodostamiseksi, analysoimiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakas-/sopimussuhteen hoitamiseksi.

2.2.1 Oma Johku -palvelu tekee läpinäkyväksi henkilötietojen käsittelyn

Kaikista käyttäjistä, jotka tilaavat Johku-kaupasta, keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja: Etu- ja sukunimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus (vain silloin, kun käyttäjä ostaa kauppiaalta luotolla, esim. lasku-maksutapa), tilaushistoria eri Johku-kauppiailta, tilauksen lähdesivu, IP-osoite, ehtojen opt-in hyväksyntä, sähköisen markkinoinnin opt-in suostumus. Yritys- ja yhteisöasiakkaista kerätään lisäksi: yrityksen nimi, y-tunnus, verkkolaskuosoite, verkkolaskutuksen välittäjätunnus, viite ja merkki. Näiden lisäksi keräämme ja käsittelemme myös muuta tilausprosessiin liittyvää tietoa.

Keräämme ja käsittelemme edellä mainittuja tietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Käyttäjän, kaupankäynnissä rekisteröitävien, tietojen hallinnointi keskitetysti sekä GDPR:n mukaisten rekisteröidyn oikeuksien tekninen mahdollistaminen (tarkistus, oikaisu, oikeus tulla unohdetuksi, rajoittaminen, oikeus siirtää järjestelmästä toiseen)
 • Sähköisen markkinoinnin lupien ja muiden kauppiaskohtaisten palvelujen käyttäjälähtöinen hallinnointi
 • Oma Johku -tunnuksilla tapahtuva kaupankäynti, kuten esimerkiksi tilaustietojen ennakkosyöttö tilauslomakkeelle Johku-kauppapaikoilla
 • Oma Johku -palveluun liittyvä viestintä ja asiakassuhteen hoitaminen
 • Oma Johku -palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
 • Käyttäjäkohtainen ja -lähtöinen Johku-palvelun personointi
 • Johkun käyttöä koskeva analysointi ja tilastointi
 • Asiakkuuksien kehittäminen, analysointi, ryhmittely ja tilastointi
 • Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

2.2.2 Toimimme käyttäjän ehdoilla

Oma Johku on luotu mahdollistamaan käyttäjälle aiempaa laajempi valta omien kaupankäyntiin liittyvien henkilötietojen hallintaan sähköisesti.

Kaikkien käyttäjien tietojen käsittelyn perusteena on sopimus, joka syntyy tilattaessa tuotteita ja/tai palveluja eri kauppiailta. Niiltä osin, kun tietoja käytetään sähköisessä markkinoinnissa, käsittelyn perusteena on suostumus.

Rekisteröityjä koskevia henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään sähköisin keinoin tämän asioidessa Johkun kanssa ja avulla.

2.3 Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kun käyttäjällä ja Johkulla on voimassa oleva keskinäinen sopimus ja/tai suostumus.

Tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen voimassa olevan lainsäädännön asettamien velvollisuuksien, kuten esim. kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

2.4 Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Oma Johkuun kerätyt tiedot ovat yksinomaan Johkun käytössä.

Tietoja voidaan luovuttaa käyttäjän suostumuksella Johkua käyttäville kauppiaille tai Johkun yhteistyökumppaneille. Johku tarjoaa käyttäjälle työkalut Oma Johkussa hallinnoida mahdollisia luovutustilanteita. Lähtökohtaisesti tietojen luovuttaminen voi tapahtua vain tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa Johkun tietosuojaperiaatteiden kanssa.

Tietoja voidaan myös luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Johku myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille ja/tai alihankkijoille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Johku ylläpitää listaa yhteistyökumppaneistaan ja alihankkijoistaan, josta käy ilmi myös kyseisen toimijan sijainti ja siirrossa käytettävät tietosuojaan liittyvät periaatteet.

2.5 Turvallisuus, suojaaminen ja riskit

Täydellisiin tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjän henkilökunta. Kaikilla henkilökunnan jäsenillä on voimassa oleva salassapitosopimus.

Johku sijaitsee yksinomaan Aptual Commerce Oy:n hallinnassa olevassa palvelinympäristössä, joka on eristetty muista palvelimista. Palvelinympäristö on suojattu palomuurilla ja etähallintaan pääsy on tarkasti rajattu tietyille henkilöille, suojatun yhteyden päähän. Samassa palvelinympäristössä ei ole muita palveluja. Palvelinympäristö on erittäin luotettavassa ja korkeasti suojatussa Amazon EC2 pilvessä (https://aws.amazon.com/ec2/), joka fyysisesti sijaitsee Ruotsissa EU-alueella.

Palvelinympäristössä käytetään tuoreita, tietoturvallisia ohjelmistoversioita. Kaikki selainliikenne kulkee salatulla HTTPS-yhteydellä (Johku.comin SSL-rating on A , https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=johku.com&latest)

Kaikki tiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Tapauksissa, jossa Johku käyttää rekisteriensä käsittelyssä kumppaneita tai alihankkijoita (liite: Alihankkijat ja yhteistyökumppanit ), Johku kiinnittää erityistä huomiota palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöihin ja tekniseen toteutustapaan. Tämän lisäksi kumppaneiden ja alihankkijoiden tulee olla GDPR:n vaatimusten mukaisia. Johkulla on voimassa olevat sopimukset kaikkien käyttämiensä tietojen käsittelijöiden kanssa.

2.6 Rekisteröidyn oikeudet

Johku kommunikoi käyttäjälle Oma Johku -palvelulla aina kun tämän henkilötietoja käsitellään. Palvelusta tuleva viesti sisältää aina tiedot käsittelyä suorittavasta rekisteripitäjästä sekä linkin Oma Johku -palveluun.

Oma Johkussa käyttäjä voi tarkastaa itsestään tallennetut tiedot ja tehdä tarvittaessa niihin oikaisuja. Palvelussa on myös toiminnallisuus, jonka avulla käyttäjä saa ladattua tiedot jäsennellyssä formaatissa tietojen siirtämiseksi järjestelmästä toiseen. Oma Johku -palveluun pääsee milloin vain osoitteessa johku.com/customer

Oma Johku tarjoaa myös mahdollisuuden päättää Oma Johku -sopimus ja poistaa tiedot Oma Johkusta. Mikäli käyttäjä lopettaa Oma Johkun käytön ja päättää sopimuksensa Johkun kanssa, kaikki omien tietojen hallintaan liittyvät automaattiset toiminnallisuudet lakkaavat ja Johkun mahdollisuudet ajaa käyttäjän etua suhteessa kauppiaaseen häviävät. Sopimuksen päättymisen jälkeen käyttäjän tulee hallinnoida omia tietojaan (tarkistus, oikaisu, oikeus tulla unohdetuksi, rajoittaminen, oikeus siirtää järjestelmästä toiseen) kirjallisesti suoraan rekisteriä pitävän kauppiaan kanssa.

Johku ei missään tilanteessa käytä profilointia ja siihen perustuvaa automaattista päätöksentekoa.

Oma Johku -palvelun käyttö on maksutonta.

3 Alihankkijat ja yhteistyökumppanit (henkilötietojen käsittely)

Johku pyrkii tarjoamaan mahdollisimman turvallista ja laadukasta palvelua asiakkailleen. Käytämme alihankkijoita ja kumppaneita palvelumme tarjoamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietojen käsittelyyn osallistuu myös tapauskohtaisesti alihankkijoitamme ja kumppaneitamme.

Kaikkien alihankkijoiden ja kumppaneiden tulee täyttää Johkun tietosuojaperiaatteet ja osapuolten välillä on oltava voimassa oleva sopimus.

Seuraavassa lista Johkun tietojen käsittelyssä käyttämistä alihankkijoista:

Amazon Web Services, Inc.

Tarkoitus: Tekninen palvelinalusta, pilvipalvelu
Fyysinen sijainti: Ruotsi (EU)
Tietojen siirtyminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Eivät siirry.
Tietosuojaseloste:
Privacy Policy
Komission hyväksymät vakiolausekkeet:
AWS DPA, Supplementary Addendum to AWS GDPR DPA 
Rekisterit, joita koskee: Oma Johku, Johkun kauppiasrekisteri

Google Inc.

Tarkoitus: Google Workspace, fonttien käyttö, recaptcha
Fyysinen sijainti: Googlella on palvelinkeskuksia ympäri maailmaa:
Data Center Locations.
Tietojen siirtyminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Mahdollista.
Tietosuojaseloste:
Privacy Policy
Komission hyväksymät vakiolausekkeet:
Google Cloud DPA
Rekisterit, joita koskee: Johkun kauppiasrekisteri, Johkun asiakasrekisteri

Freshworks Inc.

Tarkoitus: kauppiastuki
Fyysinen sijainti: USA
Tietojen siirtyminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Kyllä.
Komission hyväksymät vakiolausekkeet:
Freshworks DPA
Tietosuojaseloste:
Privacy Policy
Rekisterit, joita koskee: Johkun kauppiastukirekisteri

LINK Mobility Poland Sp. z o.o. (SMSAPI)

Tarkoitus: tekstiviestipalvelut Johkun sisällä, silloin kun kauppias ottaa ne käyttöönb
Fyysinen sijainti: Puola (EU)
Tietojen siirtyminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Mahdollista.
Tietosuojaseloste:
Privacy Policy
Komission hyväksymät vakiolausekkeet:
SMSAPI General Terms and DPA
Rekisterit, joita koskee: Oma Johku

Mighty Software, Inc.

Tarkoitus: Johku Ecosystem
Fyysinen sijainti: USA
Tietojen siirtyminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:Kyllä.
Tietosuojaseloste:
Privacy Policy
Komission hyväksymät vakiolausekkeet:
Mighty Networks EU DPA
Rekisterit, joita koskee: Johku Ecosystem -kauppiasyhteisö

PipeDrive OÜ

Tarkoitus: Johkun asiakkuuksienhallinta
Fyysinen sijainti: Saksa (EU)
Tietojen siirtyminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Mahdollista siirtyä Pipedrive Inc.:lle.
Komission hyväksymät vakiolausekkeet:
Pipedrive DPA
Rekisterit, joita koskee: Johkun asiakasrekisteri

Typeform S.L.

Tarkoitus: Johkun asiakkuuksienhallinta
Fyysinen sijainti: USA
Tietojen siirtyminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:Kyllä.
Tietosuojaseloste:
Privacy Policy
Komission hyväksymät vakiolausekkeet:
Typeform DPA
Rekisterit, joita koskee: Johkun asiakasrekisteri ja Johku Ecosystem -yhteisö

UAB Omnisend

Tarkoitus: Johkun asiakkuuksienhallinta ja markkinointi
Fyysinen sijainti: Liettua (EU)
Tietojen siirtyminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Mahdollista.
Tietosuojaseloste:
Privacy Policy
Komission hyväksymät vakiolausekkeet:
Omnisend DPA
Rekisterit, joita koskee: Johkun asiakasrekisteri

Zapier, Inc.

Tarkoitus: Johkun asiakkuuksienhallinta, Johku Ecosystem -yhteisö
Fyysinen sijainti: USA
Tietojen siirtyminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:Kyllä.
Tietosuojaseloste:
Privacy Policy
Komission hyväksymät vakiolausekkeet:
Zapier DPA
Rekisterit, joita koskee: Johkun asiakasrekisteri ja Johku Ecosystem -yhteisö

The Future of Entrepreneurship

Johku on täysin uudenlainen työkalu, aina mukanasi kulkeva järjestelmä, jonka avulla voit myydä palveluja ja tuotteita sekä seurata liiketoimintasi kehitystä.

Ilkka Lariola, CECO

Ilkka Lariola, CECO

Johku Ekosysteemi ja uudet asiakkaat
Sami Hänninen, CEO

Sami Hänninen, CEO

Konseptisuunnittelu ja -kehitys
Minna Mikkola

Minna Mikkola

Viestintä, kauppiastuki