Asiakkuuksienhallinta pisimmälle vietynä voi kasvattaa merkittävästi yksittäisen asiakkuuden tuottoa yritykselle. Asiakkaan kulkeminen päätöksenteon polulla tulee olla hallittua aivan viimeiseen totuudenhetkeen asti, jolloin asiakas tekee päätöksen suositella kohdetta eteenpäin.

Johku tallentaa asiakastietoja kaupankäynnin kannalta tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Liittämällä Johku Zapier-integraatiojärjestelmän kautta esim. lomakejärjestelmiin, CRM-järjestelmiin jne. avautuu useita mahdollisuuksia optimoida yrityksen markkinointia uudella tavalla.

Parhaimmat asiakkaat

Johkusta näet suoraan parhaimmat asiakkuutesi. Johku muodostaa automaattisesti parhaiden asiakkaiden listaa myynnin perusteella. 

Tilaajan tilaushistoria

Johkussa jokaiselle tilaajalle tallentuu myyntihistoria, jota voidaan tarkastella erikseen tilaustasolla.

Tilaajat ja laskutusasiakkuudet

Johku käsittelee tilaajien ja laskutusasiakkuuksien tiedot erikseen. Tämä helpottaa erityisesti isompien yritysten laskuttamista ja tilaajien hallintaa.

Viestintäautomaatio

Johku automatisoi ison osan tilaus- ja tuotekohtaista asiakasviestintää sekä sähköpostien että tekstiviestien muodossa. Kaikki tehty viestintä tallentuu asiakkaalle ja sitä voidaan tarkastella jälkikäteen.

Henkilötietojen hallinta

Oma Johku automatisoi GDPR:n mukaiset prosessit liittyen asiakkaan oikeuteen tarkistaa, muuttaa ja poistaa omat henkilötietonsa. Palvelu on ostavan asiakkaan käytössä 24/7 ilman että kauppiaan tarvitsee asiasta huolehtia.

Ulkoiset CRM-järjestelmät

Johku on yhdistettavissä Zapier-integraatiopalvelun avulla ulkoisiin CRM-järjestelmiin monella eri tasolla. Johku kykenee kommunikoimaan mm. tilausdatan, varausdata, tuotekohtaiset ilmoitukset ja maksutapahtumat triggereinä Zapierissa. Triggereissä välittyy lähes kaikki saatavilla oleva data asiakastietoja myöten.
Johku Zapier

Markkinointiautomaatio

Johku on yhdistettavissä Zapier-integraatiopalvelun avulla ulkoisiin markkinointiautomaatiojärjestelmiin monella eri tasolla. Näiden kautta voidaan rakentaa esim. lisämyyntiin liittyvää viestintää isommalla tasolla tai vaikka jälkimarkkinointiin liittyviä prosesseja.
Johku Zapier

Tulossa olevia ominaisuuksia

Johku kehittyy kokoajan kauppiaiden ideoiden kautta. Uudet kehityksessä olevat ominaisuudet löydät Johku Ekosysteemistä. Voit myös halutessasi ilmoittaa omia ideoitasi idearekisteriimme, josta ne kulkeutuvat mahdollisuuksien evaluoinnin kautta kehitykseen. 
Johku Ideas   Johku Roadmap   Johku Development  

The Future of Entrepreneurship

Johku on täysin uudenlainen työkalu, aina mukanasi kulkeva järjestelmä, jonka avulla voit myydä palveluja ja tuotteita sekä seurata liiketoimintasi kehitystä.

Ilkka Lariola, CECO

Ilkka Lariola, CECO

Johku Ekosysteemi ja uudet asiakkaat
Sami Hänninen, CEO

Sami Hänninen, CEO

Konseptisuunnittelu ja -kehitys
Minna Mikkola

Minna Mikkola

Viestintä, kauppiastuki